Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBGALLERIAN

2018-09-01

 


1.    ALLMÄNT

 

1.1  Webgallerian Scandinavia, Box 93, 184 21 Åkersberga, Org. nr: 556898-4453, E-post: hej@younitedboutiques.se("Webgallerian") driver och upprätthåller en marknadsplats på hemsidan www.younitedboutiques.se("Webbplatsen").

 

1.2  Webbplatsen är en gemensam marknadsplats för olika webbutiker ("Företag") och via Webbplatsen kan du som kund köpa en mängd olika produkter och tjänster från olika Företag.

 

1.3  Dessa användarvillkor reglerar användningen av Webbplatsen. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH GENOM ATT ACCEPTERA DESS VILLKOR BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT  OCH ACCEPTERAT DESSA VILLKOR. Om du inte accepterar dessa villkor, kan du inte använda Webbplatsen.

 

1.4  Dessa villkor och annan information på Webbplatsen kan ändras och uppdateras. Du är skyldig att hålla dig informerad och uppdaterad om dessa villkor. Vi rekommenderar därför att du besöker och läser igenom dessa villkor varje gång du besöker Webbplatsen.

 

2   ANVÄNDARKONTO OCH REGISTRERING PÅ WEBBPLATSEN

 

2.1  För att kunna utnyttja erbjudanden och för att använda MinGallerian måste du registrera ett användarkonto("Konto").

 

2.2  Registrering av Kontot sker genom att du fyller i uppgift om namn, e-postadress, adress och genom att du skapar ett lösenord för Kontot.

 

2.3  För att utnyttja erbjudanden du får via WebNyckeln och göra köp på Webbplatsen måste du vara över 18 år eller ha inhämtat målsmans tillstånd. Genom att acceptera dessa villkor bekräftar du att du uppfyller detta krav.

 

2.4  Du är skyldig att lämna fullständiga och korrekta uppgifter vid registrering av Kontot samt att hålla dessa uppgifter uppdaterade.

 

2.5  Du ansvarar för ditt lösenord och för att alltid hålla detta hemligt. Du ansvarar för säkerheten för ditt lösenord och du ansvarar själv för all obehörig användning av Webbplatsen och via Kontot som görs med detta lösenord.

2.6  Om du misstänker att någon annan använt ditt lösenord utan ditt tillstånd måste du genast kontakta Webgallerian,  vilket du  kan  göra på  följande sätt:

E-post:hej@younitedboutiques.se

 

2.7  Webgallerian ansvarar inte för kostnader, skador och liknande som uppkommer på grund av att Kontot innehåller felaktiga och/eller inaktuella uppgifter.

 

2.8  Webgallerian har rätt att avbryta kundrelationen och inaktivera Kontot vid brott mot dessa villkor samt vid misstanke om missbruk av användarkontot eller inloggningsuppgifter.

  

3   KÖP PÅ WEBBPLATSEN

 

3.1  Allmänt

 

3.2  Via Webbplatsen kan du köpa varor från olika Företag. I anknytning till varje vara på Webbplatsen framgår vilket Företag som säljer och levererar varan.

 

3.3  Köp ingås med det Företag som valt att sälja sina varor via Webbplatsen och inte med Webgallerian. Detta innebär att de allmänna villkor som tillämpas av Företaget gäller för köpet. Allmänna köpvillkor för respektive Företag finner du i kassan och även på varje Företags butikssida i Webgallerian.

 

3.4  Webgallerian hjälper Företagen att administrera betalningar och förmedlar kontakten mellan dig och Företagen. På uppdrag av Företagen ser Webgallerian även till att du får en orderbekräftelse på ditt köp. Eftersom köp ingås mellan dig och Företaget kan Webgallerian inte hållas ansvarig för eventuella förseningar eller fel i den vara eller tjänst som du köper.

 

3.5  Vid försening av eller fel i vara kan du vända dig antingen till Webgallerians "first line support" eller till det Företag ifrån vilket din vara levererats. Uppgifter till Företagets kundtjänst hittar du till exempel i Företagets allmänna villkor eller på Företagets webbplats.

 

3.6  Priser och Betalning


3.7  Samtliga priser som anges på Webbplatsen är inklusive moms. Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Betalnings- och fraktavgifter anges separat.


3.8  När du ska betala för ditt köp har du möjlighet att välja att betala med bankkort eller genom MasterPass™, förutsatt att du har anslutit något av dina bankkort till MasterPass™. Är du inte ansluten till MasterPass™ men vill ansluta dig ska du kontakta din bank. Du slussas även vidare till din bank om du väljer att betala med MasterPass™ när du vill betala i kassan på Webbplatsen och kan då även fylla i dina uppgifter för att ansluta dig till MasterPass™.

 

3.9  De betalsätt som accepteras för betalning på Webbplatsen framgår på Webbplatsen Vid betalning med bankkort som inte sker med MasterPass™ länkas du vidare till Webgallerians samarbetspartner (PSP) PayEx som hanterar din betalning.

 

3.10  Ångerrätt

 

3.11  Information om ångerrätt får du i respektive Företags köpvillkor som du hittar vid kassan.

 

4   BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 4.1  Dina personuppgifter hanteras i enlighet med vad som anges i föreskrifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som finns på Webbplatsen.

 

5 TEKNISKA FÖRBEHÅLL

 

5.1  Webgallerian ansvarar inte för förseningar eller andra problem med kunders internetförbindelser, uppkoppling, användning av otidsenlig dator, datorvirus eller användning av omoderna program.

 

5.2  Webgallerian garanterar inte att tillgången till eller innehållet som finns på Webbplatsen kommer att vara fri från avbrott eller fel. Vidare ansvarar Webgallerian inte ta för brister, fel, avbrott eller ingrepp från tredje part vid överföring genom nätet.

 

6   IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 

6.1  Samtliga texter, bilder, grafik och layout som finns på Webbplatsen och som har producerats av Webgallerian utgör Webgallerians egendom och får inte reproduceras eller användas utan Webgallerians skriftliga samtycke.

 

6.2  Kännetecknet Webgallerian, domännamnet www.younitedboutiques.sefår inte användas utan Webgallerians uttryckliga samtycke.

 

6.3  Upphovsrätt till allt övrigt material och information i Webbplatsen tillhör den som har skapat materialet eller gjort detta tillgängligt med upphovsmannens tillstånd och är underställd sedvanliga upphovsrättsliga regler

 

7 TILLÄGG TILL OCH ÄNDRING AV DESSA VILLKOR

Webgallerian kan från tid till annan komma att göra tillägg till eller ändra dessa villkor. Webgallerian kommer i sådant fall meddela dig om ändringarna. Du anses ha accepterat ändringarna efter utgången av 30 dagar efter ändringen om du därefter fortsätter att handla på och användaWebbplatsen.8 TVIST

Eventuell tvist ska lösas i allmän domstol.

 


INTEGRITETSPOLICY


WebGallerian Scandinavia AB, org. nr. 556898-4453, ("Webgallerian") värnar om att skydda våra användares personliga integritet. Vi har därför utformat denna integritetspolicy ("Integritetspolicyn") som beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och sparar information, inklusive dina personuppgifter, vid din användning av vår webbplats www.younitedboutiques.se ("Webbplatsen") och för att kunna tillhandahålla vår elektroniska marknadsplats ("Tjänsten").

Med personuppgifter avses enligt Dataskyddsförordnignen (GDPR) all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. WebGallerian är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy.

Genom att registrera ett användarkonto på Webbplatsen och genom att använda Tjänsten för att göra köp accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy och ger ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.


1 VILKA PERSONUPPGIFTER OCH ANNAN INFORMATION VI SAMLAR IN


1.1  Vid registrering av användarkonto

När du registrerar ett användarkonto på Webbplatsen för användning av Tjänsten sparar vi information om ditt för- och efternamn, postnummer, telefonnummer samt din e-postadress.


1.2  Vid användning av Tjänsten

Vid köp sparar vi information om ditt för- och efternamn, adress, postnummer, telefonnummer samt din e-postadress.

Vi sparar automatiskt viss information när du använder Tjänsten, bland annat om hur du använder Tjänsten, såsom (i) sökningar du gör i Tjänsten och (ii) teknisk information, vilket kan inkludera vilka webbadresser (URL) du besöker, din IP-adress, vilken webbläsare, samt vilket operativsystem du använder. Vi använder även cookies på vår webbplats för att samla in denna information, se separat information om cookies på webbplatsen.


1.3 Betalningsinformation

Vid betalning via Tjänsten samlar vi även in sådan information som är nödvändig för behandla din betalning, såsom namn, adress och betalkortsinformation. Vi kan även komma att spara information om din betalningshistorik.


1.4  Vid marknadsundersökningar och liknande

Om du deltar i marknadsundersökningar eller liknande som vi eller tredje parter genomför för vår räkning kan vi komma att samla ytterligare uppgifter utöver vad som anges i denna Integritetspolicy. Denna information kan även komma att kombineras med den övriga information du lämnat exempelvis vid registrering på Webbplatsen och användningen av Tjänsten. Vilken information vi samlar in anges i samband med marknadsundersökningen.


1.5  Övrigt

Slutligen kan vi komma att komplettera den information du lämnat med information från olika offentliga register.


2  HUR VI ANVÄNDER INFORMATIONEN VI SAMLAR IN

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att ge dig tillgång till och för att administrera Tjänsten och Webbplatsen, för att se till att Tjänsten och vår Webbplats fungerar tillfredsställande och för att utveckla och förbättra vår Webbplats och Tjänst. Vi kan även komma att använda den information vi samlar in för fakturering och för att administrera betalningar som görs via Tjänsten. Vidare kan vi komma att använda din information för att kommunicera med dig angående vår Webbplats och Tjänst, för marknadsföringsändamål, samt för övriga ändamål som framgår av denna Integritetspolicy.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; för (b) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen; eller för (c) att skydda våra användare.


3  SÄKERHET

Vi värnar om att skydda våra användares information och personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen för att skydda dina personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt.

Det lösenord du valt för att använda Tjänsten skyddar ditt användarkonto. Du bör därför välja ett unikt och starkt lösenord, samt  logga ut från Tjänsten när du inte längre använder Tjänsten. Om du misstänker att någon obehörig har fått information om ditt lösenord eller tillgång till ditt användarkonto måste du omedelbart ändra ditt lösenord. Detta gör du enklast genom att klicka på login-knappen på startsidan Webgallerian.se och sedan klicka på GLÖMT LÖSENORD. Följ sedan instruktionen.


4 UTLÄMNING AV INFORMATION TILL TREDJE PARTER

Vi kan komma att lämna ut den information vi samlat in, inklusive personuppgifter, till olika tredje parter enligt följande.


4.1  Företag

För att kunna tillhandahålla Tjänsten samarbetar Webgallerian med företag som valt att sälja sina produkter via Tjänsten samt transportörer. Vi kommer därför att lämna ut viss information, inklusive dina personuppgifter, till sådana företag i samband med administration av köp via Tjänsten.


4.2  Tjänsteleverantörer

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika tjänsteleverantörer till exempel för att tillhandahålla Tjänsten (webbhotell), kommunicera med dig genom nyhetsbrev eller på annat sätt (såsom för marknadsföringsändamål), eller för att genomföra användarundersökningar eller nöjdhetsenkäter. Dessa tjänsteleverantörer får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot oss och de får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som Webgallerian.


4.3  Övriga

Webgallerian kan vidare komma att lämna ut dina personuppgifter i andra fall än de som angivits ovan om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; (b) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen, exempelvis i en rättstvist; eller för (c) att skydda våra användare.

Vi kan därtill komma att överföra personuppgifter vi samlat in till tredje part vid omorganisation, fusion eller överlåtelse.


5  PERSONER UNDER 18 ÅR

Vi samlar inte medveten in personuppgifter från personer som är under 18 år. Om du är under 18 år ber vi dig att inte använda Tjänsten och inte förse oss med några personuppgifter. Om vi får reda på att vi samlat in personuppgifter från en person under 18 år kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna.


6  LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Webgallerian sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.


7  SAMTYCKE TILL ÖVERFÖRING AV INFORMATION TILL TREDJE LAND

För att tillhandahålla Tjänsten och för att uppfylla övriga ändamål angivna i denna Integritetspolicy kan vi komma att överföra och behandla dina personuppgifter i andra länder, inklusive i länder utanför EES-området.

Genom att registrera dig på Webbplatsen och använda vår Tjänst samtycker du uttryckligen till detta.


8  TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

Du har enligt GDPR rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas av oss genom att skicka en skriftlig underskriven ansökan till oss, se adress angiven i avsnitt 10 nedan. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen ska rättas, blockeras eller raderas.


9  TILLÄGG TILL OCH ÄNDRING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

WebGallerian kan från tid till annan komma att göra tillägg till eller ändra denna Integritetspolicy. WebGallerian kommer i sådant  fall meddela dig om ändringarna. 


10 KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter eller denna Integritetspolicy vänligen kontakta oss på följande e-postadress: hej@younitedboutiques.se